Blueproof

Gratis webinar:
Vil du vite mer om effektiv vannfordrøyning? 


Styrtregn fører til oversvømmelser. Konsekvensene er milliardødeleggelser hvert år.
Effektiv vannfordrøyning og sikker overvannshåndtering er to viktige stikkord for å beskrive teknologien bak Protan BlueProof.
På de fleste vanlige tak dreneres vannet vekk så raskt som mulig. Protan BlueProof gjør det mulig å senke tempoet, slik at vannet sendes gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet. Det betyr at ikke all nedbøren sendes ned på bakken samtidig, men at deler av vannet blir værende på taket i en bestemt tid. På denne måten reduseres overbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader.
 
Har du noen spørsmål, kontakt ts@protan.no 

Fyll ut skjemaet og last ned gratis webinar om BlueProof: